OC MALL
+

Personal Mortgage Loan Evaluation

Never Ending Loan Repayments. Have Borrower borrowed RM40,500, after pay 16 years of Instalments, STILL OWES RM36,576... How about your Mortgage loan? Let's do your personal Mortgage Loan Evaluation! Pembayaran pinjaman yang tidak pernah berakhir. Ada peminjam telah meminjam RM40,500, setelah membayar ansuran selama 16 tahun, masih berhutang RM36,576... Bagaimana dengan pinjaman gadai janji anda? Mari buat penilaian pinjaman gadai janji anda!
Forest Chin
0168951670
forestchin80@gmail.com
New
RM 119.00